รูปแบบวิธีการสร้างคำถามจากภายนอก Import ครั้งละหลายๆข้อ

Click Question-Import.pdf link to view the file.