ครู อาจารย์ นักเรียนนักศึกษาที่ดำเนินการสมัครเข้าเป็นสมาชิกแล้ว รบกวนแจ้งครูสวรรค์ เพื่ออนุมัติ การเป็นอาจารย์สร้างรายวิชาหรือเป็นผู้เรียวิชาใดๆด้วยนะคะ  อินบ็อก ใน https://www.facebook.com/sawan.somprasong  ได้เลยคะ

Available courses