ครู อาจารย์ นักเรียนนักศึกษาที่ดำเนินการสมัครเข้าเป็นสมาชิกแล้ว รบกวนแจ้งครูสวรรค์เพื่ออนุมัติ การเป็นอาจารย์สร้างรายวิชาหรือเป็นผู้เรียนวิชาใดๆด้วยนะคะ  อินบ็อก ใน https://www.facebook.com/sawan.somprasong  ได้เลยคะ แต่บางวิชา นักเรียนสามารถเข้าเรียนได้เลยหลังจาก ล๊อกอินเข้าไปแล้ว

Available courses


ข่าวและประกาศ

(No announcements have been posted yet.)